Vraelys vir Voorlopige Toegang

Dankie vir jou belangstelling in Sonoptehuis. Ons ontvang jaarliks heelwat meer aansoeke as waaraan daar voldoen kan word, en daarom word daar gevra dat jy hierdie vraelys invul om die taak van keuring te vergemaklik. Vul asseblief die vraelys volledig in sodat ons 'n getroue beeld van jou belangstellings en prestasies kan kry. Vir enige ander navrae skakel die koshuishoof, Tonie Viljoen, by (012) 460 7830 / 084 450 1473 of per e-pos by toniev@sonop.org.za.

1. Algemeen

Laai asseblief 'n foto van jouself. (Die volgende formate is aanvaarbaar: .gif .jpg .png .bmp .eps .tif. Die foto moet kleiner wees as 2MB.)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

2. HoËrsKool

Indien jy nie vanjaar in matriek is nie, wat was jou hoofaktiwiteit sedert matriek?:

3. Beantwoord Die Volgende vrae waar dit van toepassing is

KATEGORIE 4 TOT 7 HET SLEGS TOT BETREKKING TOT JOU HOERSKOOL EN LATERE LOOPBAAN

4. LEIERSKAPSPOSISIES

Ander leiersposisies? (Debatsvereniging, sport, redakteur, ens.) Vul in op die tabel hieronder.:
 AktiwiteitLeierposisieJaar / Graad
1
2
3
4
5

5. KULTUUR DEELNAME

Aan watter verenigings, kultuur, kuns, musiek of sosiale aktiwiteite het jy aktief deelgeneem? Vul in op die tabel hieronder.:
 AktiwiteitPrestasieJaar / Graad
1
2
3
4
5
Watter kultuuraktiwiteit wil jy op universiteit beoefen?:

6. SPORT DEELNAME

Aan watter sportsoorte het jy deelgeneem? Vul in op die tabel hieronder.
 SportsoortSpanPosisie / Tyd / AfstandJaar / Graad
1
2
3
4
5

7. AKADEMIESE VERSLAG

Noem jou vakke met simbole soos in die laaste eksamen behaal. Vul in op die tabel hieronder.
 VakkeSimbole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Watter kursus beoog jy om te volg / volg jy alreeds op universiteit?

8. TER OPSOMMING

Waarom wil jy ‘n Sonopper wees?

9. VERKLARING

Hiermee verklaar ek dat alle gegewens soos ingevul is op hierdie vorm juis en volledig is na die beste van my wete.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.