Tradisies

Sedert Sonop se ontstaan in 1917, het 'n groot getal mense al aan Sonop geskaaf terwyl Sonop aan hulle skaaf. So het die koshuis dan 'n ryke tradisie ontwikkel wat vandag een van die aspekte van die koshuis is wat elke Sonopper groot trots gee.

'n Groot klomp van Sonop se tradisies is vir die buitewereld onbekend en af en toe glip die woord nagligte of oliegedroggies oor 'n Sonopper se lippe wat almal laat wonder. Slegs nagenoeg vyftig studente het jaarliks die voorreg om deel van die familie te word en aan hierdie tradisies deel te he.

Bordjies:

Sonop bied aan eksterne instansies die geleentheid om gratis te adverteer op Sonop se perseel. Sonoppers neem dan ook die verantwoordelikheid om die nodige reklamemateriaal (bordjies in die tipiese geval) by die instansies te gaan afhaal en by Sonop aan te bring. Die eerste bordjie, "Blossom's Delight" het omstreeks 1939 voor kamer 71 en 72 sy verskyning gemaak. Tans is daar meer as 700 bordjies wat in Sonop pryk

Baadjie en das:

Dit is algemene kennis dat die bes geklede student op kampus sonder twyfel 'n Sonop ienk is. Daarom dat die swaksgeklede student op kampus goed moontlik 'n Sonop semmie is maar dit vir eers ter syde. Sonop eerstejaars word geken aan hulle netjiese voorkoms soos wat hulle in pakke klere op kampus rondloop.

Etes:

Etenstye in Sonop bly maar telkens 'n belewenis. Met die deftig geklede eerstejaars wat die Seniors bedien en Nonnie (ons matrone) se kreatiewe geregte, sorg etenstye elke dag vir groot opwinding. Sonop se etes verskil wesenlik van ander koshuise s'n en veral in die opsig dat al die Sonoppers saam aansit vir ete.