Kultuur

Die fondasies van Sonop se geskiedenis bestaan uit jare lange tradisies wat al amper 'n eeu strek ql 'n eeu en vanuit hierdie tradisies het 'n Sonop kultuur ontwikkel wat 'n integrale en belangrike deel uitmaak van die Sonop ondervinding.

Sonop neem deel aan al UP se kultuuraktiwiteite wat verdeel kan word in twee dele nl. Kultuur Ekstern en Kultuur Intern en Sonop presteer jaarliks uitmuntent in beide kategorieë.

KULTUUR EKSTERN BESTAAN UIT DIE VOLGENDE:

1SYNC

'n Sing en dans produksie waaraan slegs eerstejaars deelneem teen ander koshuise. Hierdie vind plaas binne die eerste twee weke van die jaar en is die nuwe eerstejaars se eerste geleentheid om hul stempel af te druk. 

SERRIE

'n Massaproduksie waaraan die hele huis deelneem. Dieselfde tipe produksie as ienkmelodienk behalwe dat daar baie langer geoefen word hieraan en dit dus meer professioneel is en die standard van optrede gewoonlik ongelooflik goed is. 

SERENADE

'n Maksimum van 20 mense neem deel aan hierdie kompetisie en die fokus is grotendeels op sang en 'n volle 'band' word nie toegelaat nie. Hierdie is egter nie 'n gewone, vervelige koorkompetisie nie, maar 'n onvergeetlike musikale ondervinding. Die wenners van Tuks se kompetisie neem ook dan landswyd deel teen ander universiteite.

DEBAT

ATKV bied jaarliks hierdie debatkompetisie aan en dit bied die geleentheid om jou berredeneringsvermoe ten toon te stel. 

DIE VOLGENDE AKTIWITEITE VORM DEEL VAN KULTUUR INTERN:

ARGIEF

Sonop beskik oor 'n eersteklas argief waarin memorabilia van die afgelope 94 jaar bymekaar gemaak word en fotos uitgestal word. As mens in Sonop se argief staan kry mens werklik die gevoel van dat jy deel uitmaak van iets groots deur 'n Sonopper te wees.

Behalwe vir hierdie kultuuraktiwiteite wat deur UP gereel en gemonitor word is daar baie ander Sonop Kultuuraktiwiteite wat bestaan soos die Informal, Dinees, Streekfunksies en Interne Huisdae waarvan net Sonoppers kan getuig. Verder bied Sonop ook jaarliks 'n Sonoptoer aan waar Sonop huislede die geleentheid kry om saam vakansie te hou.

Om Sonop se kultuurwaarde verder te beklemtoon is dit ook die moeite werd om te noem dat Sonop ook 10 Pierneef skilderye besit wat tans op kampus gehuisves word.

KULTUURAANDE

Afgesien van 'socials' met dameskoshuise wat 'n weeklikse instelling is, bied Sonop ook jaarliks verskeie kultuuraande aan waartydens sekere kulturele aspek tydens 'n social uitgehef word.  

PLAKBOEK

Elke jaar stel elke koshuis 'n plakboek saam waarin die afgelope jaar se aktiwiteite vasgveang word.