Die 2020 HK

CM Kriel
Voorsitter
Alex Winter
Grond en Geboue | IT | Bemarking | Akademie
Stefan Kruger
Sport | Kultuur Intern | Penningmeester
Dewald van Lingen
Kultuur Ekstern | Kleding | Waarde Toevoegings Inisiatiewe
Adriaan Lombard
Nonnie | Klubhuis | Jool | Nagmark
Elvis Zondi
Serenade | Geestelik | Sekretaris

Die 2019 HK

Anrich Stander
Voorsitter
Johan Haasbroek
Onder Voorsitter / IT / Bemarking
Wian du Plooy
Ienkvoog / Dissipline / Geestelik
CM Kriel
Kultuur ekstern / Penningmeester / Sekretaris
Andries Janse van Vuuren
Sport / Akademie / Mentorskap / Kleding
Petri van Zijl
Grond en Geboue / Nonnie / Jool
Wilhelm Ferreira
Kultuur Intern / Waarde toevoegings Inisiatiewe / Sosiaal

Die 2018 HK

Dietlof Ferreira
Voorsitter
Thornton Fincham
Onder-voorsitter, Serenade, Bemarking, Kleding
Francois Winterbach
Ienkvoog en Dissipline
Guillaume Odendaal
Mentorskap, Sekeretaris en IT
Stean Vorster
Sport, Penningmeester, Klubhuis
Douw Marx
Jool, Geestelik, Grond En Geboue, Huis-Intern
Dana Grove
Kultuur Ekstern, Kultuur Intern, Nonnie

Die 2017 HK

Pierre Jacobs
Voorsitter
Travis Cox
Sport, IT & Netwerke
Marco Pienaar
Nonnies, Grond & Geboue
Gerhard Olivier
Ienkvoog & Socials
Dewyk Swanepoel
Jool, Huis Intern & Semmievoog
Cameron Rajoo
Ondervoorsitter & Dissipline
Altus Bischoff
Kleding, Bemarking & Kultuur Intern
Christiaan Hartman
Serrie & Serenade
Dietlof Ferreira
Sekretaris, Penningmeester & Akademie

Die 2016 HK

Berthold Rossouw
Eeufees, Bemarking, Akademie
Henco Muller
Jool, Grond & Geboue
Paul van Dyk
Social, Well being, Nuwelinge
Joaquin Grobler
Kultuur Intern, Sekretaris, Penningmeester
Zaco van Zyl
Lenkvoog, Kultuur Ekstern
Niel Pretorius
IT, Webblad, Semmie Voog
Pierre Jacobs
Disipline, Nonnies
Revan Luus
Ondervoorsitter, Serenade Kleding
Dewet van Schoor
Voorsitter